Anestesiologisk

Så här används ordet Anestesiologisk i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 § Åtgärder Arvode kr Reducerat arvode kr Anestesi och intensivvård m.m. 101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel ( inkluderar övervakning efter ingrepp ) 2 250 1 810 102 Regional anestesi 1 930 1 540 103 Perioperativ anestesivård - innefattande preoperativ bedömning , inhalationsanestesi eller balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp 4 070 3 250 104 Sacral- , lumbal- eller epiduralblockad ( inkluderar övervakning efter ingrepp ) 2 490 1 980 105 Ganglieblockad eller intravenös sympaticusblockad .


Ordanalys

Anestesiologisk består av 15 bokstäver, varav sju vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.