Andningsrörelser

Så här används ordet Andningsrörelser i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Endast de delar av patientens kropp , som kunna deltaga i andningsrörelser , inneslutas i denna respirator , vilken sålunda utom huvud och hals även lämnar extremiteterna samt kroppens uttömningsöppningar fritt tillgängliga för åtgärder till patientens allmänna skötsel och speciella vård .
  • På så sätt tvingas den genom andningsmuskulaturens förlamning immobiliserade bröstkorgen att utföra andningsrörelser , som på sedvanligt sätt suga luft in i lungorna för att sedan ånyo utdriva den .
  • Han gled ner på golvet med glasartad blick och såg ut som en fisk på land , han kippade efter luft med munnen , men bröstkorgen gjorde inte längre några andningsrörelser .


Ordanalys

Andningsrörelser består av 16 bokstäver, varav fem vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.