Andelsföretag

Så här används ordet Andelsföretag i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Man avstod dock från tanken på produktionsstrejk och beslöt i stället att med bistånd av många andelsföretag etablera en s. k. valutastrejk , vars innebörd var , att utländska likvider för dansk jordbruksexpert icke skulle ställas till valutacentralens förfogande - som ett yttersta steg i denna riktning rekommenderades att giva de utländska kunderna en avsevärt förlängd kredit vid nya affärsuppgörelser .


Ordanalys

Andelsföretag består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26714 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26714 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.