Ammunitionsfabriken

Så här används ordet Ammunitionsfabriken i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Någon formell försummelse kunde näppeligen läggas regeringen till last i samband med Riihimäkiaffären - tvärtom hade försvarsminister Hjelmman omedelbart skyndat sig att avbryta alla statens förbindelser - med ammunitionsfabriken sedan bedrägerierna kommit i dagen - men från oppositionshåll gjordes med hetta gällande , att efterundersökningarna icke bedrivits med tillbörlig hänsynslöshet , och ryktessmideriet fick näring i den obenägenhet vissa regeringen närstående organ påstodos ha visat för mera djupgående forskningar i affärens detaljer - särskilt de som rörde de omtalade aktietransaktionerna Stämningen i oppositionskretsar blev småningom alltmera aggressiv , och då riksdagsman Schauman den 12 nov .
  • I England nådde damlaget från ammunitionsfabriken Dick , Kerr & Co i Lancashire ryktbarhet och ära .


Ordanalys

Ammunitionsfabriken består av 19 bokstäver, varav åtta vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.