Ammunitionseffekter

Så här används ordet Ammunitionseffekter i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 3 § Bestämmelserna i 5 § första stycket samt 7 , 8 , 10 , 11 och 14-16 §§ gäller , om inte annat är föreskrivet , även 1 . ammunition , 2 . ammunitionseffekter , 3 . handgranater , 4 . truppminor , 5 . spräng- och tändmedel , samt 6 . pansarskott .
  • Försäljning av skjutvapen och ammunitionseffekter från kronans förråd .
  • I den mån tillgodoseendet av arméns , marinens och flygvapnets behov av vapen och ammunition det tillåter , må arméförvaltningens tygdepartement , marinförvaltningen och flygförvaltningen från kronans förråd försälja eldhandvapen - dock ej kulsprutegevär och kulsprutepistoler - samt till vapnen avsedda ammunitionseffekter till : a ) civil statsmyndighet och polismyndighet , b ) sammanslutningar för skytte och idrott , som med vederbörligt tillstånd bildats inom armén , marinen eller flygvapnet , c ) skytteförbundens överstyrelse samt underställda skytteförbund och skytteföreningar , d ) Sveriges landstormsföreningars centralförbund samt till förbundet anslutna landstormsförbund och landstormsföreningar , e ) Frivilliga automobilkåren , Sveriges frivilliga motorbåtskår , Frivilliga motorcykelkåren , Svenska röda korset och Svenska röda stjärnan , f ) fabrik inom landet som med vederbörligt tillstånd bedriver tillverkning av vapen eller ammunition , samt g ) officer och underofficer ävensom annan enskild person .


Ordanalys

Ammunitionseffekter består av 19 bokstäver, varav åtta vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.