Amerikanskt

Så här används ordet Amerikanskt i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ett försök från Abessiniens sida att på amerikanska frihetsdagen 4 / 7 vädja till Förenta staterna i tvisten under åberopande av Kelloggakten ledde endast till en erinran från amerikanskt håll , att tvisten underställts skiljedom .
  • Sanktionsutskottets sammanträde i Genève framflyttades undan för undan , vilket väckte missnöje speciellt på amerikanskt håll , enär Förenta staterna ville pressa fram ett embargo snarast möjligt .
  • Men genom detta brutna löfte skapades också den svaghet i engelskt och amerikanskt motstånd gentemot Poincarés politik , som så ödesdigert påverkat Europas utveckling .


Ordanalys

  • Amerikanskt med betydelsen amerikansk med innebörden som är från el. avser USA. Amerikanskt tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på amerikansk är t.ex Amerikanskt, Amerikanska.

Amerikanskt består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.