Alternativt

Så här används ordet Alternativt i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • a . återbesättande av den uttunnade reservstaten , anskaffning av luftvärnsmateriel , granater , gasmasker och infanterikanoner samt omedelbart stärkande av Gotlands försvar genom ökning av infanteri- och artillerikårernas befälskadrar och anskaffning av luftvärnsbatterier samt tunga kanonbatterier , alternativt långskjutande kustartilleri utan avvaktande av försvarsfrågans behandling i övrigt .
  • Motionären hade tänkt sig en utökning upp till 60 lekmannaombud samt förordat utredning om deras utseende genom stiftsmötena , alternativt kyrkoråden .
  • När landstinget samlades den 27 oktober , överlämnades ett budskap från Finlands president med åtföljande alternativa lagförslag såsom förhandlingsgrundlag vid de förberedande överläggningarna , dels förslag om ändring i självstyrelselagens paragraf 27 i syfte att medgiva värnplikt , dels förslag till temporär värnpliktslag , så formulerat att lagen framdeles tydligen skulle kunna ändras utan landstingets medverkan , dels slutligen ett alternativt förslag om effektuerande av den i självstyrelselagen förutsatta tjänstgöringen för ålänningarna vid lots- och fyrinrättningen , tydligen i avsikt att göra ålänningarna mera benägna att taga värnplikten , då detta sistnämnda förslag skulle kunna genomföras utan varje åländsk medverkan .


Ordanalys

  • Alternativt med betydelsen alternativt med innebörden eller. Alternativt tillhör ordklassen adv.Olika böjningsformer på alternativt är t.ex .
  • Alternativt med betydelsen alternativ med innebörden som kan väljas istället för något annat. Alternativt tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på alternativ är t.ex Alternativt, Alternativa.

Alternativt består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.