Alternativa

Så här används ordet Alternativa i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Synkrondriften är också en förutsättning för det planerade genomförandet av alternativa program efter det engelska » regionsystemets » mönster .
  • Man hade två alternativa botemedel - valutadepreciering eller exportpremier - och medan såväl självständighetspartiet som framstegspartiet voro i viss mån splittrade i valet mellan de båda vägarna , stodo socialdemokraterna enade kring exportpremier .
  • För Dramatiska teatern i Stockholm framlades i samband med teaterutredningen inte mindre än sex alternativa om- och nybyggnadsprojekt , utarbetade av Eskil Sundahl , men det enda , som under året kom till utförande , var en omdekorering av salongen i rött .


Ordanalys

  • Alternativa med betydelsen alternativ med innebörden som kan väljas istället för något annat. Alternativa tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på alternativ är t.ex Alternativt, Alternativa.

Alternativa består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.