Allvarligaste

Så här används ordet Allvarligaste i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den olagliga järnarbetarestrejken framkallade en lockout , varvid 60,000 arbetare kommo ut i arbetsinställelse i tre månader ; den allvarligaste och bittraste sociala kampen i landets nyare historia .
  • Ehuru det ansågs lämpligt , att radion icke i alltför stor utsträckning borde förändra sina program , visade det sig dock motiverat att vid vissa tillfällen , och särskilt då de allvarligaste krigshändelserna Inträffade , modifiera programmens sammansättning .
  • Det var , hette det i referatet , den mest imponerande och måhända också den allvarligaste manifestation , som på länge skådats i vårt land .


Ordanalys

Allvarligaste består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.