Allteftersom

Så här används ordet Allteftersom i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Människorna gingo där och kastade mörka blickar på skogen , som tycktes bli kraftigare och frodigare , allteftersom de blevo fattigare , men till sist föll det dem in , att det kunde finnas något gott också i skogen .
  • Men allteftersom dagarna gick förstod vi alla att så inte var fallet .
  • Märkliga ting framkommo allteftersom spadarna uppkastade det c:a 1 m . tjocka kärrtorvlagret .


Ordanalys

  • Allteftersom med betydelsen allteftersom med innebörden medan. Allteftersom tillhör ordklassen konj.Olika böjningsformer på allteftersom är t.ex .

Allteftersom består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.