Allomfattande

Så här används ordet Allomfattande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Snart nog förstummades emellertid kritiken , och under de sista månaderna av året fingo vi med händelserna i Finland som mäktigt pådrivande faktor bevittna försvarsviljans utbredning inom hela folket oberoende av klasser , yrken och åldrar till en allomfattande , väldig och stark folkrörelse , en folkrörelse mäktig både att offra genom personliga insatser och att offra för andra .
  • Det allomfattande prisstoppet vann därför en uppskattning , som bidrog till effektiviteten .
  • sade Fabian och slog ut med armarna i en allomfattande gest .


Ordanalys

  • Allomfattande med betydelsen all med innebörden hela (mängden av). Allomfattande tillhör ordklassen pron.Olika böjningsformer på all är t.ex Allt, Alla.

Allomfattande består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.