Allmogeskildring

Så här används ordet Allmogeskildring i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Av en äldre generation bidrog Elin Wägner med Vändkorset , Gustaf Hellström med Storm över Tjurö , en skärgårdsroman , Gurli Hertzman-Ericson med Av jord är du kommen , en allmogeskildring med starkare grepp än författarinnan tidigare givit prov på , samt Annie Åkerhielm med Det kluvna hemmet , en skilsmässobok .
  • Elin Wägners roman Svalorna flyga högt karakteriserades av Österling som en allmogeskildring , som behandlar ett verkligt problem och som är mättad med andligt innehåll .
  • Men sedan kom reaktionen med Heidenstam som banerförare : poesin och fantasin förstärktes , gråvädersrealismen fick ge plats åt brokig exotism , frodig allmogeskildring och livande minnen från fornstora dar .


Ordanalys

Allmogeskildring består av 16 bokstäver, varav fem vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.