Allmogeroman

Så här används ordet Allmogeroman i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Paul Michael Ingel , alias Ragnar Holmström , publicerade Jordens röst , en allmogeroman med god början .
  • Norrlandslitteraturen har fått ett par betydande bidrag i Astrid Värings » Vintermyren » , en fortsättning på den förträffliga obygdsskildringen » Frosten » , och Ragnar Holmströms » Jonas Ödmarks söner » , en ställvis helt enkelt monumental allmogeroman i direkt anknytning till författarens förra året utgivna » Jonas Ödmarks historia » ; under våren utgav Holmström en frisk sjömanshistoria med titeln » På däck och durk » , Rudolf Värnlund riktade vårens bokmarknad med en intresseväckande stockholmsk proletärskildring , » Upproret » .


Ordanalys

Allmogeroman består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.