Allmogekulturen

Så här används ordet Allmogekulturen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I sin helhet gav utställningen en särdeles väl ordnad exposé av de personliga Gustav II Adolfs-minnena , en stor trofé- och porträttsamling samt en rikhaltig framställning av allmogekulturen under guldkonungens tidevarv .
  • De fältarbeten , som under 1927 bedrevos av ovannämnda museum , inriktades liksom de föregående åren på tvenne huvudlinjer : allmogekulturen och högreståndskulturen .
  • Istället säger Ekbo att det är " föga sannolikt att ett ord med så allmän betydelse och med så nära anknytning till allmogekulturen som sägg skulle vara lånord .


Ordanalys

Allmogekulturen består av 15 bokstäver, varav sex vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.