Allmännyttiga

Så här används ordet Allmännyttiga i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I programmet betonades , att investeringsutvecklingen i Sverige , frånsett allmännyttiga och vissa statsägda industrier , huvudsakligen bestämdes genom enskilda initiativ inom industri och handel .
  • Förbudet skulle dock icke drabba sjukhus och andra allmännyttiga inrättningar , men väl hotell och pensionat .
  • Hög socialförsäkringsnivå bör eftersträvas med rika utflöden mot den expansionsdugliga , allmännyttiga , fria och privatansvarade industrin . "


Ordanalys

  • Allmännyttiga med betydelsen allmän|nyttig med innebörden nyttig el. förmånlig för allmänheten. Allmännyttiga tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på allmän|nyttig är t.ex Allmännyttigt, Allmännyttiga.

Allmännyttiga består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.