Allmängiltiga

Så här används ordet Allmängiltiga i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • att förbrytarens föreställningar om tillvaron inte äro allmängiltiga ?
  • Han super , det gör man ju , i det svaga återskenet av den allmängiltiga erfarenheten rör sig hela hans föreställningsvärld , brännvinet är tillvarons medelpunkt , själv hävdar han sitt manliga väsen endast genom att försöka dricka mer än andra , då blir dom bräckta !
  • Mellan honom och polisen rådde en fiendskap , som endast kunde förklaras på grund av polisens allmänna grymhet och vinningslystnad , inte på grund av Frasses egna handlingar , som ju voro alldeles naturliga , självklara och allmängiltiga .


Ordanalys

  • Allmängiltiga med betydelsen allmän|giltig med innebörden som gäller alltid om allt. Allmängiltiga tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på allmän|giltig är t.ex Allmängiltigt, Allmängiltiga.

Allmängiltiga består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.