Allmängiltig

Så här används ordet Allmängiltig i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Denna förklaring gav dock sin alldeles säregna gloria åt herr Hjelm i hela kvarterets ögon , han blev också i viss mån en avsöndrad människa , hans last var inte tillräckligt allmängiltig för att kunna komma i åtnjutande av det sympatiska förstående som ägnades drinkaren .
  • " Den moraliska lagen är densamma för alla , oberoende av klimat , ras , ålder , kön , intelligens ; det är nog att vara en mänsklig varelse för att känna den : den är allmängiltig och klar .
  • Antag , att det kan uppställas en allmängiltig moral på förnuftig grund , så är dock därmed ingenting vunnet .


Ordanalys

  • Allmängiltig med betydelsen allmän|giltig med innebörden som gäller alltid om allt. Allmängiltig tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på allmän|giltig är t.ex Allmängiltigt, Allmängiltiga.

Allmängiltig består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.