Alldenstund

Så här används ordet Alldenstund i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Utsikterna härför betraktades som gynnsamma , alldenstund det var bekant , att ryska sändebudet i Stockholm , madame Kollontay , antytt , att detta var utrikeskommissarie Litvinovs uppfattning .
  • Av speciellt intresse är den väckelserörelse , som , tänd av Oxford-Grupprörelsen , under särskilt senare hälvten av år 1934 spred sig mer och mer i Sverige - hur vida , kan icke uppges , alldenstund till rörelsens karaktäristiska drag hör , att den arbetar i grupper i privatlivets helgd och endast under speciella omständigheter framträder för offentligheten .
  • För de högre graderna kan man också med långt större skäl tala om en teknisk lönerevision än en lönereglering , alldenstund de nya lönebeloppen i stort sett stanna vid status quo .


Ordanalys

Alldenstund består av elva bokstäver, varav tre vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.