Alkoholfria

Så här används ordet Alkoholfria i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Och det är kanske just vad Mweta ser i en av sina alkoholfria koppar och vill försäkra sig om att det inte händer ! "
  • 02 07 Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria
  • Med " punktskatter " enligt artikel 2 punkt 1 h ) 4 ) i avtalet avses skatter och avgifter som för närvarande utgår enligt följande lagar med ändringar : a ) för Danmarks del : lagen nr 414 den 18 december 1968 om avgift på choklad och sötsaker m.m. , lagen nr 153 den 6 maj 1980 om avgift på sprit m.m. , lagen nr 174 den 7 maj 1975 om avgift på ansvarsförsäkringar för motorfordon m.m. , lagen nr 607 den 21 december 1946 om avgift på glass , lagen nr 413 den 20 augusti 1976 om avgift på nöjesbåtförsäkringar , lagen nr 634 den 21 december 1977 om avgift på vissa detaljhandelsför- packningar och vissa påsar av papper och plast m.m. , lagen nr 265 den 9 juni 1982 om avgift på stenkol , brunkol och koks m.m. , lagen nr 607 den 12 december 1984 om avgift på mineralvatten m.m. , lagen nr 89 den 9 mars 1977 om avgift på elektricitet , lagen nr 174 den 30 april 1969 om stämpelavgift , lagen nr 228 den 22 april 1987 om avgift på överlåtelse av aktier m.m. ( aktieavgiftslagen ) , lagen nr 575 den 25 november 1977 om avgift på förstagångsöverlåtelse av vissa ägarlägen- heter , lagen nr 832 den 21 december 1988 om avgift på vissa klorfluorkarboner och haloner ( CFC-avgift ) , lagen nr 834 den 21 december 1988 om vissa miljöavgifter , lagen nr 838 den 19 december 1989 om avgift på avfall och råvaror , lagen nr 830 den 19 december 1989 om avgift på lönesumman m.m. , lagen nr 44 den 14 mars 1955 om olika förbrukningsavgifter , lagen nr 389 den 6 juni 1991 om avgift på vissa flygresor , lagen nr 888 den 21 december 1991 om koldioxidavgift på vissa energiprodukter , lagen nr 1015 den 19 december 1992 om avgift på öl , vin och fruktvin m.m. , lagen nr 1016 den 19 december 1992 om avgift på tobak , lagen nr 1029 den 19 december 1992 om energiavgift på mineraloljeprodukter m.m. , lagen nr 492 den 30 juni 1993 om avgift på ledningsfört vatten , lagen nr 414 den 14 juni 1995 om avgift på hermetiskt förseglade nickel-kadmium-batterier ( stängda nickel-kadmium-batterier ) , lagen nr 415 den 14 juni 1995 om avgift på vissa klorerade lösningsmedel , lagen nr 416 den 14 juni 1995 om avgift på bekämpningsmedel , lagen nr 419 den 14 juni 1995 om avgift på naturgas och stadsgas , lagen nr 421 den 14 juni 1995 om avgift på svavel och lagen nr 490 den 12 juni 1996 om avgift på spillvatten ; b ) för Finlands del : skatter och avgifter enligt lagen om tobaksaccis ( 1470 / 1994 ) , lagen om sötsaks- och läskedrycksaccis ( 1474 / 1994 ) , lagen om accis på flytande bränslen ( 1472 / 1994 ) , lagen om accis på elström och vissa bränslen ( 1260 / 1996 ) , lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker ( 1471 / 1994 ) , lagen om oljeavfallsavgift ( 894 / 1986 ) , lagen om oljeskyddsfonden ( 379 / 1974 ) , lotteriskattelagen ( 552 / 1992 ) , lagen om skatt på vissa försäkringspremier ( 664 / 1966 ) , lagen angående stämpelskatt ( 662 / 1943 ) , lagen om överlåtelseskatt ( 931 / 1996 ) , lagen om skatt på motorfordon ( 772 / 1966 ) och bilskattelagen ( 1482 / 1994 ) ; c ) för Färöarnas del : lagtingslagen nr 120 den 23 december 1991 om tillverknings- och importavgift , lagtingslagen nr 121 den 23 december 1991 om tull , lagtingslagen nr 179 den 18 december 1992 om särskild avgift på bränsleolja , lagtingslagen nr 75 den 13 maj 1992 om miljöavgift på smörjolja , lagtingslagen nr 37 den 26 maj 1988 om reseavgift och lagtingslagen nr 11 den 9 april 1968 om avgift vid utlottning ; d ) för Grönlands del : avgifter enligt landstingslagen nr 18 den 30 oktober 1992 om import och export av varor , landstingslagen nr 19 den 30 oktober 1992 om importavgifter , landstingslagen nr 7 den 31 oktober 1987 om lotteriavgift , landstingslagen nr 8 den 31 oktober 1987 om stämpelavgift , landstingslagen nr 3 den 17 maj 1990 om avgift på automatspel och landstingslagen nr 20 den 25 oktober 1990 om avgift på räkor ; e ) för Islands del : lagen om varuavgift nr 97 / 1987 , lagen om finansiering av väganläggningar nr 3 / 1987 , lagen om nöjesskatt nr 58 / 1970 , lagen om varuavgift på motorfordon , bränslen m.m. nr 29 / 1993 , lagen om alkoholavgift nr 96 / 1995 , lagen om stämpelavgift nr 36 / 1978 , flygplatsavgift enligt lagen nr 31 / 1987 om luftfartyg och finansiering av luftfartsanläggning , returavgift enligt lagen nr 52 / 1989 om åtgärder mot miljöföroreningar på grund av engångsemballage för drycker och avgift på tele- och radiokommunikationsdrift enligt lagen nr 147 / 1996 ; f ) för Norges del : avgift på brännvin och vin m.m. och avgift på alkohol i essenser m.m. som importeras ( lag den 19 juni 1964 nr 1 ) , avgift på öl ( lag den 28 juni 1912 nr 4 ) , grundavgift på engångsemballage för drycker , avgift på tobaksvaror , avgift på bensin , autodieselavgift , avgift på båtmotorer , förbruknings- avgift på elektrisk kraft , avgift på mineralolja , avgift på smörjolja m.m. , avgift på kol och koks m.m. , avgift på choklad och sötsaker m.m. , avgift på alkoholfria drycker m.m. ( utan kolsyra och med kolsyra ) , miljöavgift på emballage för drycker , avgift på socker , avgift på flygning av passagerare , avgift på kassetter , avgift på radio- och televisionsmaterial m.m. ( lag den 19 maj 1933 nr 11 ) , de motorfordonsavgifter som är nämnda under punkt 3A bokstav f ( lag den 19 juni 1959 nr 2 ) , produktionsavgift på elektrisk kraft ( lag den 8 januari 1993 nr 3 ) , avgift på honorar till utländska konstnärer m.m. ( lag den 5 april 1963 nr 10 ) och dokumentavgift ( lag den 12 december 1975 nr 59 ) ; samt g ) för Sveriges del : lagen ( 1972:266 ) om skatt på annonser och reklam , lagen ( 1972:820 ) om skatt på spel , bilskrotningslagen ( 1975:343 ) , lagen ( 1978:69 ) om försäljningsskatt på motorfordon , lagen ( 1982:1201 ) om skatt på viss elektrisk kraft , lagen ( 1983:1104 ) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk , lagen ( 1984:404 ) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter , lagen ( 1984:409 ) om skatt på gödselmedel , lagen ( 1984:410 ) om skatt på bekämpningsmedel , lagen ( 1988:1567 ) om miljöskatt på inrikes flygtrafik , lagen ( 1990:613 ) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion , lagen ( 1990:1087 ) om lagerskatt på vissa oljeprodukter , lagen ( 1991:1482 ) om lotteriskatt , lagen ( 1992:1439 ) om lagerskatt på dieselolja , lagen ( 1992:1479 ) om lagerskatt på viss bensin , lagen ( 1994:1563 ) om tobaksskatt , lagen ( 1994:1564 ) om alkoholskatt , lagen ( 1994:1704 ) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter , lagen ( 1994:1776 ) om skatt på energi , lagen ( 1995:1132 ) om lagerskatt på dieselolja för förbrukning i vissa motordrivna fordon och lagen ( 1995:1667 ) om skatt på naturgrus .


Ordanalys

  • Alkoholfria med betydelsen alkohol med innebörden sprit. Alkoholfria tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på alkohol är t.ex Alkoholen.

Obestämd form
Bestämd form Alkoholen
Bestämd form, plural

Alkoholfria består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.