Alkoholförbrukning

Så här används ordet Alkoholförbrukning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Enligt den så kallade AUDIT-skalan som används för att klassa risker vid alkoholförbrukning hade 14 procent av de mönstrade ungdomarna en alkoholkonsumtion som översteg gränsen mellan acceptabelt och skadligt alkoholintag .
  • I fem år följdes 10 000 danskar som ansågs ha en måttlig alkoholförbrukning .
  • Ökad tillgänglighet , storleken på hushållens disponibla inkomster , sänkning av skatten och liberalare införselregler anses vara faktorer som lett till ökad alkoholförbrukning i Sverige .


Ordanalys

Alkoholförbrukning består av 18 bokstäver, varav sex vokaler och tolv konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.