Alarmeringscentraler

Så här används ordet Alarmeringscentraler i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Denna övning , som var förlagd till södra Skåne och avsåg förhindrande av en invasion av i Ystad landsatta trupper , kombinerades med en inledande , över nästan hela Skåne utsträckt luftförsvarsövning , i vilken flyg , luftvärnsartilleri från Karlsborg , en luftbevakningscentral och två alarmeringscentraler , landstormsmän på en mångfald luftbevakningsstationer , den marina kustbevakningen , järnvägspersonal , telegrafverkets personal samt , i Hälsingborg , kommunala myndigheter och en hel stads befolkning medverkade till en prövning av luftförsvaret under de första skedena av ett krig , innan fälthären hunnit koncentreras till den hotade landsdelen .
  • Lag ( 1981:1104 ) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
  • 1 § Denna lag gäller verksamheten hos regionala alarmeringscentraler som har till syfte att möjliggöra snabba och effektiva hjälpinsatser i nödsituationer och som har upprättats efter avtal med staten .


Ordanalys

Alarmeringscentraler består av 20 bokstäver, varav sju vokaler och tretton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.