Aktualiserades

Så här används ordet Aktualiserades i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Berlinkrisen Under senhösten aktualiserades det tyska problemet åter på ett oväntat sätt av Sovjetunionen .
  • Hela problemet aktualiserades från ny utgångspunkt under en hotfull kris i Mellersta östern på sommaren , och mot årets slut gjorde ryssarna en ny framstöt för stormaktsförhandlingar , sedan de ställt Tysklandsfrågan i förgrunden genom att själva åter framkalla en farlig Berlinkonflikt .
  • Frågan om användning av detta kapital aktualiserades därför att det visade sig att de norsk-danska stipendiathemmen från efterkrigstiden , " Schaeffergaarden " i Gentofte utanför Köpenhamn och " Lysebu " nära Oslo , visat sig ha för litet kapital för att kunna ta emot stipendiater året runt .


Ordanalys

  • Aktualiserades med betydelsen aktualiserar med innebörden göra aktuell; framkalla i minnet. Aktualiserades tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på aktualiserar är t.ex Aktualiserade, Aktualiserat, Aktualisera.

Grundform (Verb) att Aktualisera
Nutidaktualiserar
DåtidAktualiserade
Supinum har/haft Aktualiserat
Imperativ Aktualisera

Aktualiserades består av fjorton bokstäver, varav sju vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.