Aktningsfulla

Så här används ordet Aktningsfulla i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det aktningsfulla allvar , varmed hon avhörde honom , underlät ej att smeka hans självkänsla .
  • Det var sista gången jag såg Långe-Jan , åt vilken jag så ofta skrattat och som så ofta förtretat mig , men vilken jag nu skulle bjuda en väns och vederlikes aktningsfulla handslag .
  • von Hancken tog sin hustrus arm och vi lämnade " gröna gången " , ledsagade av nyfikna och aktningsfulla blickar .


Ordanalys

Aktningsfulla består av tretton bokstäver, varav fyra vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.