Aktiviteten

Så här används ordet Aktiviteten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Även i Sydkina återupptogs den kinesiska aktiviteten .
  • Den livligaste aktiviteten utvecklades på sjöfronten , särskilt av tyska u-båtar och icke minst i » kriget mot de neutrala » Redan den 3 / 9 sänktes på Atlanten den engelska oceanjätten Athenia , enligt engelska , dock aldrig bevisade , uppgifter av en tysk u-båt , varvid 128 personer omkommo , och under krigets fortsatta förlopp bedrevo tyskarna ett allt hänsynslösare u-båts , min- och även flygkrig mot såväl den fransk-engelska som den neutrala handelssjöfarten .
  • Under hela juli pågick den militära aktiviteten i Danzig i alltmer ökat tempo , och vid månadens slut beräknade man , att 60 000 övade och fullt fältutrustade soldater i Danzig polisens , S .


Ordanalys

  • Aktiviteten med betydelsen aktivitet med innebörden verksamhet, sysselsättning. Aktiviteten tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på aktivitet är t.ex Aktiviteten, Aktiviteter.
  • Aktiviteten med betydelsen radio|aktiv med innebörden som har förmåga att utsända osynliga strålar med kemisk och biologisk verkan. Aktiviteten tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på radio|aktiv är t.ex Radioaktivt, Radioaktiva.

Obestämd form Aktiviteter
Bestämd form Aktiviteten
Bestämd form, plural

Aktiviteten består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.