Aktiekapitalet

Så här används ordet Aktiekapitalet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Av de börsnoterade bolagen utdelades i genomsnitt 20 procent och några nedskrevo aktiekapitalet med 200-400 kronor per aktie genom återbetalning till aktieägarna .
  • Efter ingående förhandlingar erhöll bolaget telegrafstyrelsens förord men regeringen fäste vid koncessionens beviljande - som skedde i oktober - det villkoret , att den förut nämnda industrikoncernen skulle få intressera sig i företaget med en tredjedel av aktiekapitalet .
  • kr. , vilka häfta för bankens förpliktelser näst efter aktiekapitalet .


Ordanalys

  • Aktiekapitalet med betydelsen aktie med innebörden andel i ett aktiebolag. Aktiekapitalet tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på aktie är t.ex Aktien, Aktier.

Obestämd form Aktier
Bestämd form Aktien
Bestämd form, plural

Aktiekapitalet består av fjorton bokstäver, varav sju vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.