Aktieinnehav

Så här används ordet Aktieinnehav i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Alla insåg situationens allvar och det handlade om att snabbt distansera sig från WENNERSTROEM GROUP och göra sig av med eventuella aktieinnehav .
  • 1 § En anmälan enligt 4 § lagen ( 2000:1087 ) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument skall innehålla uppgift om 1 . den anmälningsskyldiges namn eller firma , person- eller organisationsnummer och adress , 2 . aktiemarknadsbolagets firma , 3 . vilket eller vilka slag av insynsställning den anmälningsskyldige har , 4 . antal eller värde och olika slag av aktier som den anmälningsskyldige respektive den närstående enligt 5 § första stycket samma lag äger i bolaget , 5 . storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet samt priset på aktierna om ändringen i innehavet har skett genom avtal om förvärv eller avyttring av aktier , 6 . tidpunkten och platsen för ändringen eller ändringarna , och 7 . vilken persons aktieinnehav som ändrats samt , då det är fråga om närstående till den anmälningsskyldige , den närståendes släktskap eller anknytning och person- eller organisationsnummer .
  • 8 § En styrelseledamot som har tillträtt sitt uppdrag före utgången av december 1987 skall snarast efter denna tidpunkt anmäla sitt aktieinnehav enligt 6 kap. 5 § lagen ( 1987:667 ) om ekonomiska föreningar .


Ordanalys

  • Aktieinnehav med betydelsen innehav med innebörden det att ha något, ägande. Aktieinnehav tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på innehav är t.ex Innehavet, Innehav, Innehaven.

Obestämd form Innehav
Bestämd form Innehavet
Bestämd form, pluralInnehaven

Aktieinnehav består av tolv bokstäver, varav sex vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.