Aktiebolagslagen

Så här används ordet Aktiebolagslagen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ett av de största ärendena var den nya aktiebolagslagen , som kommer att träda i kraft den 1 januari 1948 .
  • Lagen ( 1992:1238 ) om ändring i aktiebolagslagen ( 1975:1385 ) , 2 kap. 1 § , 8 kap. 4 , 11 och 15 §§ , 4 .
  • 9 § När Skatteverket har tagit emot underrättelse från Bolagsverket om kallelse på borgenärer enligt bestämmelserna i 20 kap. 26 § , 23 kap. 22 § eller 24 kap. 24 § aktiebolagslagen ( 2005:551 ) eller 12 kap. 14 § lagen ( 1987:667 ) om ekonomiska föreningar , ska verket informera Kronofogdemyndigheten om detta , om bolaget eller föreningen är gäldenär hos Kronofogdemyndigheten .


Ordanalys

Aktiebolagslagen består av 16 bokstäver, varav sju vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.