Aktieägarna

Så här används ordet Aktieägarna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Av de börsnoterade bolagen utdelades i genomsnitt 20 procent och några nedskrevo aktiekapitalet med 200-400 kronor per aktie genom återbetalning till aktieägarna .
  • Regeringen hade på våren träffat ett sedermera på bolagsstämma konfirmerat avtal med Nationalbanken om att densamma efter utlösning av de enskilda aktieägarna skulle förvandlas till en fullt fristående , men av staten i sista hand kontrollerad centralbank , som enligt regeringens förslag till riksdagen skulle bära namnet Danmarks Bank .
  • I nyemissionen fingo ej de gamla aktieägarna deltaga .


Ordanalys

Aktieägarna består av elva bokstäver, varav sex vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.