Agrarpartiets

Så här används ordet Agrarpartiets i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ett obehag , som icke lika raskt övervanns , var den tillspetsning i den redan förut starka politiska hätskheten , som inträdde under våren , när en känd isländsk sinnessjukläkare i statstjänst gjorde gällande att justitie- och kyrkoministern , agrarpartiets faktiske ledare Jónas Jónsson icke vore vid sina sinnens fulla bruk .
  • Medan interpellationsdebatten pågick , spriddes ordalydelsen av ett telegram , som ett tredje Lappomöte sänt statsminister Kallio , agrarregeringens och agrarpartiets ledare .
  • Dessa krav tillbakavisades och det enda som skedde var att agrarpartiets egentlige ledare , justitieminister Jónas Jónsson , och finansminister E .


Ordanalys

Agrarpartiets består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.