Agrarförbundet

Så här används ordet Agrarförbundet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Av pressdiskussionen hade framgått , att de tvenne största borgerliga partierna , finska samlingspartiet och agrarförbundet , numera principiellt motsatte sig riksdagsupplösning , medan svenska folkpartiet och finska framstegspartiet ställde sig odeciderade .
  • Svenska folkpartiet besatte 23 platser mot tidigare 25 , finska samlingspartiet 38 ( 35 ) , framstegspartiet 17 ( 15 ) och agrarförbundet 44 ( 45 ) .
  • I den pågående debatten kring regeringen sköts denna fråga om Finlands förhållande till Sovjet så småningom alltmera i förgrunden , och agrarförbundet anslöt sig öppet till den linje kommunister och simoniter redan tidigare följt , nämligen att ministären Fagerholm borde avgå för att lämna plats åt en regering med bättre förutsättningar att återställa de förtroendefulla relationerna till Sovjetunionen .


Ordanalys

  • Agrarförbundet med betydelsen Arabförbundet med innebörden . Agrarförbundet tillhör ordklassen namnOlika böjningsformer på Arabförbundet är t.ex .

Agrarförbundet består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.