Agitationen

Så här används ordet Agitationen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Efter en dags betänketid for emellertid den stora deputationen hem , sedan den beslutat , att agitationen skulle fort sättas , och bl .
  • Regeringen beslöt vidare att skyndsamt utarbeta och snarast förelägga riksdagen , dels en proposition om skyddslag , vilken skulle göra det möjligt att interimistiskt vidtaga undantagsåtgärder , då den allmänna ordningen hotas eller republikens säkerhet så kräver , dels en proposition om ändring av tryckfrihetslagen , så att den samhällsfientliga agitationen skulle kunna motarbetas .
  • Det bör i detta sammanhang nämnas , att sedan ett försök under våren gjorts i Stockholm att få oktrojen överflyttad från Stockholmssystemet till ett annat bolag , systembolagen själva togo initiativ till en del lättnader i fråga om restriktionernas tillämpning , Under agitationen för landstingsvalen spelade naturligtvis också jordbrukskrisen en mycket stor roll , och samtliga partier ägnade denna stor uppmärksamhet , icke minst högern , som på vanligt sätt med sin partiledare i spetsen med all energi drog ut på den demokratiska vädjobanan .


Ordanalys

  • Agitationen med betydelsen agiterar med innebörden ivrigt påverka folks (politiska) åsikter. Agitationen tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på agiterar är t.ex Agiterade, Agiterat, Agitera.

Grundform (Verb) att Agitera
Nutidagiterar
DåtidAgiterade
Supinum har/haft Agiterat
Imperativ Agitera

Agitationen består av elva bokstäver, varav sex vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.