Aggressivitet

Så här används ordet Aggressivitet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Hennes besvarande av upprepade framställningar om gemensamt kyrkligt handlande inför det kritiska världsläget med en ständigt ökad aggressivitet och propaganda även på evangeliska » missions » - fält har endast kunnat öka alla övriga kristna kyrkors känsla av samhörighet .
  • Det tyska flyget visade däremot stor aggressivitet , speciellt sedan en av Hitler den 6 / 10 utsänd fredstrevare den 12 / 10 avvisats av Chamberlain .
  • Att arbetarna icke ansågo sig ha anledning visa någon större aggressivitet är också ganska förståeligt med hänsyn till den för dem förmånliga förändring , reallönen undergått sedan tiden närmast före världskriget .


Ordanalys

  • Aggressivitet med betydelsen aggressiv med innebörden stridslysten, hotande. Aggressivitet tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på aggressiv är t.ex Aggressivt, Aggressiva.

Aggressivitet består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.