Affektionsvärde

Så här används ordet Affektionsvärde i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De stängde nu sitt hem , sålde somt och läto magasinera möbler och konstverk med affektionsvärde .
  • Pratade mycket om fredlig användning och affektionsvärde .
  • Tillstånd att inneha ett skjutvapen som huvudsakligen har samlarvärde , prydnadsvärde eller särskilt affektionsvärde för sökanden , får meddelas även för andra ändamål än skjutning .


Ordanalys

  • Affektionsvärde med betydelsen affektions|värde med innebörden värde (hos ett föremål) som grundas på personliga minnen snarare än på pengar el. konstnärlig kvalitet. Affektionsvärde tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på affektions|värde är t.ex Affektionsvärden, Affektionsvärdena.
  • Affektionsvärde med betydelsen affektion med innebörden tillgivenhet. Affektionsvärde tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på affektion är t.ex Affektionen, Affektioner.

Obestämd form Affektionsvärdena
Bestämd form Affektionsvärden
Bestämd form, plural

Affektionsvärde består av 15 bokstäver, varav sex vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.