Affärsrörelse

Så här används ordet Affärsrörelse i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Till tack erhöll Grundberg senior en summa pengar , som satte honom i stånd att börja en mindre affärsrörelse .
  • -- Det här är , undervisar pappa , -- en affärsrörelse .
  • 4 . a ) En person med hemvist i en avtalsslutande stat är berättigad till avtalsförmåner beträffande inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten , oavsett om personen är berättigad till avtalsförmåner enligt punkt 2 eller 3 , om personen bedriver en aktiv affärsrörelse i den förstnämnda staten ( med undantag för rörelse som består i att göra kapitalplaceringar eller att förvalta investeringar för personens egen räkning , såvida denna rörelse inte utgör bank- , försäkrings- eller värdepappersrörelse som bedrivs av en bank , ett försäkringsföretag eller en registrerad värdepappershandlare ) , och den inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten förvärvas i samband med eller på grund av denna affärsrörelse .


Ordanalys

Affärsrörelse består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.