Affärslusten

Så här används ordet Affärslusten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ju mer det sedan visade sig , att den politiska spänningen långt ifrån övervunnits med Münchenuppgörelsen , mattades affärslusten och omsättningen sjönk under långsamt vikande kurser .
  • I stort sett var affärslusten på aktiebörsen under de åtta första månaderna rätt obetydlig , trots att en del stimulerande faktorer icke saknats , t. ex. den långa raden av goda bokslut med i allmänhet oförändrade utdelningar .
  • Mot slutet av året bidrogo krigsutvidgningarna i Stilla Oceanen och Orienten att hämma affärslusten , dock utan att i högre grad påverka fondbörsen .


Ordanalys

Affärslusten består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:








Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.




Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.