Affärslivets

Så här används ordet Affärslivets i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det kan ha sitt intresse för bedömandet av affärslivets kontraktion under de lågkonjunkturens år , som senast gått till ända , att affärsbankernas utlåningsöverskott 1931 utgjorde 1,141 mill .
  • Bankernas återhållsamhet med kredit och affärslivets avdomning gjorde att bankernas disponibla penningetillgångar ökades och penningemarknaden blev lätt , dock endast för kortfristiga placeringar .
  • Inom så gott som alla affärslivets grenar var tillgången på penningmedel flödande , och liksom under de närmast föregående åren behövde affärsbankerna icke taga riksbanken i anspråk för rediskontering av sitt växelmaterial utan höllo i stället betydande belopp stående utan räntegottgörelse på checkräkning i centralbanken .


Ordanalys

  • Affärslivets med betydelsen affär med innebörden ekonomisk uppgörelse. Affärslivets tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på affär är t.ex Affären, Affärer.

Obestämd form Affärer
Bestämd form Affären
Bestämd form, plural

Affärslivets består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.