Affärsidé

Så här används ordet Affärsidé i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 2 § Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en näringsidkare ( franchisegivaren ) kommer överens med någon annan ( franchisetagaren ) om att denne mot ersättning till franchisegivaren skall använda franchisegivarens särskilda affärsidé om marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster .
  • Sen höll ekonomireportern en inledande parentation om det pågående raset på fastighetsmarknaden och visade några kurvor och talade om aktörer på marknaden , ett eller annat scenario och den affärsidé som Carl Hamilton representerade och som synbarligen gick på tvärs med utvecklingen .
  • En lika enkel som god affärsidé , eller hur ? "


Ordanalys

Affärsidé består av nio bokstäver, varav tre vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.