Affärshemligheter

Så här används ordet Affärshemligheter i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • -- Jude , pratsam , utlovade familjen Perssons affärshemligheter mot so procents högre lön än Monneij .
  • En och annan blev till och med förrädare och sålde affärshemligheter till konkurrenter mot löfte om anställning .
  • Om den upphandlande enheten har tilldelat ett tjänstekontrakt som avser forskning och utveckling efter ett förhandlat förfarande med föregående annonsering och behöver begränsa uppgifterna om tjänsternas art och mängd med hänsyn till skyddet av affärshemligheter , ska uppgifterna vid efterannonsering dock vara minst lika utförliga som uppgifterna i annonsen om upphandlingen .


Ordanalys

Affärshemligheter består av 17 bokstäver, varav sex vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.