Affärshandling

Så här används ordet Affärshandling i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 39 § Vid överträdelse av ett vitesförbud enligt 23 § , eller av 8 § och någon av bestämmelserna i 9 , 10 , 12-17 §§ , eller av 18 § , eller av någon av punkterna 1-23 i bilaga I till direktiv 2005 / 29 / EG , får rätten efter vad som är skäligt besluta att en vilseledande framställning som finns på en vara , förpackning , trycksak , affärshandling eller liknande ska utplånas eller ändras så att den inte längre är vilseledande .
  • Som trycksak anses icke vara som förses med tryck , om varan utgöres av penna , glas , klädesplagg eller annat som har ett självständigt bruksvärde eller om varan är avsedd att användas som affärshandling , kontorsmaterial , etikett , emballage eller liknande .


Ordanalys

Affärshandling består av fjorton bokstäver, varav fyra vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26639 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26639 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.