Affärsbankerna

Så här används ordet Affärsbankerna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den rikliga penningtillgången hos de svenska affärsbankerna gjorde att riksbanken endast i mycket begränsad grad togs i anspråk .
  • sammanhängde med begynnande rediskonteringsbehov , och enligt veckorapporten för den 15 december hade växelportföljen vuxit till 196,9 mill . , innebärande en ytterligare stegrad rediskontering från affärsbankerna .
  • kr. , kvarstod den 30 november endast 90 mill . , och för första gången på sju år framträdde behovet för affärsbankerna att rediskontera växlar hos centralbanken , ehuru ännu i obetydlig utsträckning .


Ordanalys

Affärsbankerna består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.