Aeroklubben

Så här används ordet Aeroklubben i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Unger , varjämte ett stort antal föreningar och sammanslutningar genom deputationer framförde sina lyckönskningar , bland dem Svenska läkaresällskapet , Cancerföreningen i Stockholm , Svenska jägarförbundet , K. lawntennisklubben , K. automobilklubben , K. svenska segelsällskapet , K. motorbåtsklubben , K. svenska aeroklubben , Svenska bibelsällskapet , Värmländska sällskapet i Stockholm , Svenska arméns reservofficersförbund , Sveriges skytteförbunds överstyrelse och Sveriges landstormsföreningars centralförbund , Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund , Svenska turistföreningen , Uppsala studentkår och Värmlands nation i Uppsila , Efter uppvaktningarna mottog konungen en hyllning av sällskapet Par Bricoles sångkör , dirigerad av konsertmästaren Tobias Wilhelmi , efter det sällskapets stormästare överste Lind af Hageby framfört sällskapets lyckönskningar .
  • Tillräcklig garanti för att statsintresset skulle bli tillgodosett av svenska aeroklubben ansågs kunna nås därigenom , att de två myndigheterna fingo rätt att utse var sin representant i KSAK:s styrelse .
  • svenska aeroklubben , KSAK , innebar året en inre konsolidering därigenom att svenske flygattachén i Berlin , överste Harald Enell , tillträdde befattningen som generalsekreterare .


Ordanalys

Aeroklubben består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.