Advokaterna

Så här används ordet Advokaterna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ljungberg , Stellan Carlberg och Assar Gabrielsson , advokaterna Sune Wetter , J . Sjövall och T. Setterberg samt hr H . Gräslund .
  • Efter det andra rättegångstillfället begärde häradshövding Hansson tjänstledighet och efterträddes då som krigsdomare av rådman Bång från Stockholm , vilken i syfte att snarare få saken slutbehandlad ganska strängt ingrep mot advokaterna .
  • Han ringde upp sina kolleger advokaterna Kernstedt och Tilda Dieb von Futzenschwein och förklarade för henne efter ett par korta konferenser att det var en samstämmig mening bland kollegerna att svensk lagstiftning tyvärr knappast kände till något om ansvar för brutet äktenskapslöfte i annan form än som ersättning för bevisligen iråkade utgifter för utstyrsel och påbörjad bosättning .


Ordanalys

Advokaterna består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.