Adoptionsverksamheten

Så här används ordet Adoptionsverksamheten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 1 § Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har till uppgift att skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige .
  • 6 a § En sammanslutning , som har auktorisation enligt 6 § , får beviljas auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat land , i viss del av ett annat land eller med viss adoptionskontakt i ett annat land , under förutsättning att 1 . det andra landet har en adoptionslagstiftning eller annan tillförlitlig reglering av internationell adoption , som beaktar de grundläggande principer för internationell adoption som uttrycks i Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner , 2 . det andra landet eller den aktuella delen av det andra landet har en fungerande administration kring internationell adoptionsverksamhet , 3 . det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla adoptioner från det andra landet eller den aktuella delen av det andra landet på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt , utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke , 4 . sammanslutningen redovisar kostnaderna i det andra landet och hur de fördelar sig , 5 . det med hänsyn till kostnadsbilden och omständigheterna i övrigt bedöms som lämpligt att sammanslutningen inleder eller fortsätter ett adoptionssamarbete med det andra landet , och 6 . sådan annan verksamhet än internationell adoptionsförmedling som sammanslutningen bedriver , inte äventyrar förtroendet för adoptionsverksamheten .
  • Vuxna adopterades kritik av adoptionsverksamheten över huvud taget .


Ordanalys

Adoptionsverksamheten består av 21 bokstäver, varav åtta vokaler och tretton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.