Administrativa

Så här används ordet Administrativa i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Kommitténs förslag , som 18 / 9 överlämnades till Italiens och Abessiniens delegater , gick ut på omfattande organisatoriska och administrativa åtgärder i Abessinien under N .
  • Åtskilliga av ministärens administrativa åtgärder väckte stort uppseende - med hur mycket fog skola vi här låta vara osagt .
  • Likaledes har läroverksrektorernas organisatoriska och administrativa arbetsuppgifter överförts till den kommunala skolstyrelsen .


Ordanalys

  • Administrativa med betydelsen administrativ med innebörden som hör till förvaltningen, förvaltnings-. Administrativa tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på administrativ är t.ex Administrativt, Administrativa.

Administrativa består av fjorton bokstäver, varav sex vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.