Administratör

Så här används ordet Administratör i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den hade övertagits av Herr Nathanael Liebicks och omkonstruerats , och Herr Nathanael hade , med den födde affärsmannens skarpblick , upptäckt nya tider i översta Norrland , flyttat affären till Luleå och var redan bliven tysk konsul och stans störste grosshandlare , och Öbacka Enskilda hade samtidigt haft behov av en komplett hederlig och driven bankman som administratör för ett stort malmfält , som kommit i dess händer , och på den platsen hade Herr Wolfgang placerats , och då äntligen blev det kärlekens ljus i Judith Lacks själ .
  • En intelligent och kompetent administratör , enligt officiella utlåtanden .
  • Han hade försonat sig med att Marton var en bättre administratör , bättre på att kalkylera med matematisk precision än han själv .


Ordanalys

  • Administratör med betydelsen administrerar med innebörden leda planering och skötsel av (t ex ett företag); förvalta. Administratör tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på administrerar är t.ex Administrerade, Administrerat, Administrera.

Grundform (Verb) att Administrera
Nutidadministrerar
DåtidAdministrerade
Supinum har/haft Administrerat
Imperativ Administrera

Administratör består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.