Ackumulerat

Så här används ordet Ackumulerat i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Efter ett tag , återigen beroende på hur mycket han surfar , har vi ackumulerat en komplett spegel av innehållet på hans hårddisk på en server någonstans .
  • 19 a § För att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska kunna fullgöra sin verksamhet i fråga om det statliga tandvårdsstödet ska Försäkringskassan till verket lämna uppgifter om : 1 . löpnummer för patientens personnummer och i förekommande fall samordningsnummer , 2 . patientens kön och ålder , diagnos eller tillstånd respektive åtgärdskod för den utförda åtgärden , tandnummer och tandposition , datum när åtgärden slutfördes , 3 . patientens ersättningsperiod , start- och slutdatum samt nyttjande av tandvårdsbidrag , 4 . vårdgivarens pris för utförd åtgärd för den aktuella patienten , 5 . i förekommande fall avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen ( 2008:145 ) om statligt tandvårdsstöd , abonnemangsperiod och om utförd tandvård som omfattas av sådant avtal samt avgiften för abonnemanget , 6 . referenspris per utförd åtgärd , med vilket belopp patienten har fått statligt tandvårdsstöd , patientens pris per besök , ersättningsgrundande belopp per besök , vårdgivares pris för besök , ackumulerat ersättningsgrundande belopp under ersättningsperioden samt förekommande korrigeringsbelopp , 7 . tandvårdsmottagningens geografiska läge avseende län och slags vårdgivare : offentlig , privat eller annan , 8 . löpnummer för vårdgivares organisationsnummer och tandvårdsmottagning , 9 . datum när vårdgivares fordran mot staten uppkommer , datum när vårdgivares fordran mot staten regleras , datum när ärendet registreras eller ändras i databas hos Försäkringskassan , och 10 . löpnummer för administrativa uppgifter som ärendenummer , radnummer från databas hos Försäkringskassan , ärendetyp och ärendestatus .
  • Ett eventuellt ackumulerat belopp ska också redovisas .


Ordanalys

  • Ackumulerat med betydelsen ackumulerar med innebörden samla på hög, lägga samman. Ackumulerat tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på ackumulerar är t.ex Ackumulerade, Ackumulerat, Ackumulera.

Grundform (Verb) att Ackumulera
Nutidackumulerar
DåtidAckumulerade
Supinum har/haft Ackumulerat
Imperativ Ackumulera

Ackumulerat består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.