Ackreditering

Så här används ordet Ackreditering i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • För CE-märkning gäller vidare bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning ( EG ) nr 765 / 2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning ( EEG ) nr 339 / 93 och lagen ( 2011:791 ) om ackreditering och teknisk kontroll .
  • 7 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela 1 . närmare föreskrifter om utförande och egenskaper som krävs för att mätaren skall uppfylla kraven i 2 § , 2 . närmare föreskrifter om bedömning av överensstämmelse enligt 3 § och mätarrevision enligt 5 § samt 3 . föreskrifter för verkställighet av denna förordning .


Ordanalys

  • Ackreditering med betydelsen ackrediterar med innebörden ge fullmakt (åt diplomat el. journalist). Ackreditering tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på ackrediterar är t.ex Ackrediterade, Ackrediterat, Ackreditera.

Grundform (Verb) att Ackreditera
Nutidackrediterar
DåtidAckrediterade
Supinum har/haft Ackrediterat
Imperativ Ackreditera

Ackreditering består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.