Accepterande

Så här används ordet Accepterande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Regeringen framlade för denna urtima sin andra proposition i universitetsfrågan i huvudsaklig anslutning till sin första proposition men med accepterande av föregående års utskottsförslag .
  • Särskilt under tredje kvartalet började det stå klart för kapitalplacerarna , att någon förbättring i förräntningsmöjligheterna icke var att hoppas på under den närmaste framtiden , och med detta accepterande av det verkliga läget accentuerades ytterligare den sti- gande tendensen .
  • Men vi anse , att underhusbeslutet påverkats av vissa missförstånd , som kunnat undvikas , och vi kunna därför icke påtaga oss ansvaret för förslagets slutliga accepterande . » Biskoparna uppmanade de präster , som sammanslutit sig i en förening för att värna tron på » den objektiva närvaron i sakramentet » , att icke begagna den av parlamentet ännu icke sanktionerade kyrko handboken , emedan kyrkliga handlingar som utföras enligt densamma icke äro lagliga .


Ordanalys

  • Accepterande med betydelsen accepterar med innebörden säga ja till (något som erbjuds); gå med på, godkänna. Accepterande tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på accepterar är t.ex Accepterade, Accepterat, Acceptera.

Grundform (Verb) att Acceptera
Nutidaccepterar
DåtidAccepterade
Supinum har/haft Accepterat
Imperativ Acceptera

Accepterande består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.