Abonnenterna

Så här används ordet Abonnenterna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I Stockholm blev någon ny automatstation icke färdig under 1930 , men arbetet med den stora Söderstationen , belägen vid Östgötagatan , och avsedd för 40,000 abonnenter , fortskred så långt , att man räknade med att kunna påbörja inkopplingen av abonnenterna den 1 april 1931 .
  • I Stockholm voro vid årets slut lokalstationerna Norra Vasa och Kungsholmen om tillsammans 25,000 nummer färdigmonterade och satta i drift och en tredje station , Centralen , vid Jakobsbergsgatan om 20,000 nummer färdigmonterad och inkopplingen av abonnenterna där vid årsskiftet påbörjad .
  • Överkopplingen av abonnenterna började den 3 januari och var i huvudsak avslutad i mars månad .


Ordanalys

Abonnenterna består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.