Abessinierna

Så här används ordet Abessinierna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ett par dagar senare återupptogs framryckningen på nytt inför de utan motstånd vikande abessinierna , och den 8 / 11 intågade italienarna utan svärdslag i Makalle samt fortsatte samma dag framryckningen 30 km .
  • På nordfronten hade abessinierna ett par dagar förut igångsatt en offensiv mot Aksum , Adua och Makalle och uppgåvos vid årsskiftet ha besatt halva Shireområdet .
  • Efter en synnerligen snabb frammarsch tog han den 20 januari ras Destas bas Neghelli , varigenom abessinierna avskuros från sina provianteringsområden i Kenya .


Ordanalys

Abessinierna består av tolv bokstäver, varav sex vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.